Consultanță Arhivistică

Cu o activitate de peste 6 ani în domeniu, Features S.R.L. a acumulat experiența necesară și s-a perfecționat în mod constant pentru a putea fi în măsură astăzi să ofere consiliere de specialitate pentru toate operațiunile arhivistice.

Oferta noastră de servicii arhivistice cuprinde:

  • Elaborarea nomenclatorului arhivistic sau reactualizarea celui existent, în baza căruia se efectuează prelucrarea documentelor de arhivă
  • Evaluarea materialului arhivistic, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea efectuării operațiunii de selecționare a documentelor conform prevederilor legale în vigoare
  • Operațiuni arhivistice necesare pentru toate documentele de arhivă create și deținute de compania sau instituția dumneavoastră (ordonare, încadrare, inventariere, s.a.)
  • Întocmirea documentației de selecționare pentru documentele temporare ale căror termene de păstrare au expirat (în vederea obținerii avizului de la Arhivele Naționale, pentru eliminarea/casarea lor din arhiva)
  • Depozitarea temporară și/sau definitivă, administrarea si organizarea fondurilor de arhivă
  • Legătorie manuală a dosarelor
  • Preluarea arhivelor create de societățile a căror activitate a fost inchisă/suspendată (lichidare judiciara/faliment, s.a.)