Depozitare Arhivă

Pe zi ce trece încercăm să ne îmbunătățim serviciile datorită feed-back-ului primit din partea clienților noștri, țintind astfel spre o calitate net superioară a serviciilor oferite care să satisfacă și cele mai înalte standarde.

În acest scop, compania noastră deține depozite de arhive amenajate și dotate cu echipamente moderne și mijloace de protecție în vederea asigurării unei organizări și a unei securități cât mai eficiente și viguroase.

Deasemenea pentru a mări rata de eficiență și de a economisi timpul și resursele dumneavoastră, compania noastră vă poate pune la dispoziție personal specializat care vă poate asista în cercetarea, regăsirea şi punerea la dispoziție a documentelor solicitate, în condiții de maximă siguranță şi cu respectarea legislației în vigoare.

Depozitele companiei noastre vă asigură permanent toate condițiile de păstrare şi conservare a documentelor într-o stare impecabilă, având în dotare:
– sisteme de pază şi de acces pe baza cartelelor magnetice;
– sisteme antiefracție;
– senzori de mişcare şi fum;
– sisteme de supraveghere video cu înregistrare permanentă;
– stație automată de monitorizare pentru măsurarea temperaturii şi umidității.

Deasemenea, pentru protecția dumneavoastră și a personalului, în interiorul depozitelor se initiază periodic acțiuni de eliminare a agenților patogeni, a microorganismelor şi ciupercilor, precum și asigurarea permanentă a unui microclimat favorabil în vederea confortului dumneavoastră.

În vederea unei gestionări și organizări cât mai eficiente a documentelor și fișierelor dumneavoastră în depozitele companiei, vă punem la dispoziție personalul nostru calificat în sistematizarea fondurilor arhivistice şi întocmirea instrumentelor de evidență (procese verbale de predare-primire, ghid de depozit, ghiduri de raft, register de  depozit şi de evidență curentă).

Imediat ce au fost primite, documentele solicitate de către client pot fi puse la dispoziția acestuia, fizic sau virtual, într-un timp cât mai scurt şi în deplină legalitate.

Manipularea arhivei se va face în concordanță cu prevederile legii în vigoare și dacă va fi necesar, experții noştri vă vor consilia în domeniul folosirii informațiilor inclusiv la sediul dumneavoastră.

Documentele solicitate fizic de către clienti sau de către împuterniciți, în vederea consultării, vor fi transportate la sediul acestora de către compania noastră, în mod operativ şi condiții de securitate maximă.