Distrugere confidențială

Protejarea informațiilor confidențiale până la distrugerea lor finală, este o prioritate înaltă pentru Features S.R.L.

Distrugere Arhiva

În domeniul distrugerii de documente arhivistice, Features S.R.L. vă oferă un serviciu complet la cele mai înalte standard de securitate.

Distrugerea documentelor de arhivă este efectuată de catre firma Features S.R.L. doar după obținerea avizului de la Arhivele Naționale de către compania care dorește distrugerea acestor documente, conform legislației în vigoare.

Întregul proces se efectuează într-un circuit închis fiecare etapă find documentată in jurnale, înregistrări video și multe altele.

Distrugerea de documente de arhivă va avea loc, în funcție de cerințele clienților, sub forma de fașii sau de fragmente și microfragmente, pentru a face imposibilă reconstituirea documentelor distruse.